Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

विजय कुमार यादव


विजय कुमार यादव


विजय कुमार यादव
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bijaycomputer2016@gmail.com
सम्पर्क 9847301109
ठेगाना लुम्विनी सा‌ँस्कृतिक नगरपालिका 11, रुपन्देही
बहाल मिति २०७६ पुष १