Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बल बहादुर मतारा बल बहादुर मतारा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9857014095
balbahadurmatara@gmail.com
2 विजय कुमार यादव विजय कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9847301109
bijaycomputer2016@gmail.com
3 प्रेम कुमार केवट प्रेम कुमार केवट कार्यालय सहयोगी 9821937549
premkumarkewat1@gmail.com
4 राम ललित केवट राम ललित केवट कार्यालय सहयोगी 9814464367