Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, मझगवा, रुपन्देही

मझगाँवा

प्रेम कुमार केवट

  • प्रेम कुमार केवट

प्रेम कुमार केवट


प्रेम कुमार केवट
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल premkumarkewat1@gmail.com
सम्पर्क 9821937549
ठेगाना सम्मरीमाई गाउँपालिका 6, रुपन्देही
बहाल मिति २०७३ भाद्र १